اصول کادربندی در عکاسی

اصول کادربندی در عکاسی
Language: 
Published: 
1982 by ماهنمامه عکاسی مردمک
Rating: 
3.3
حقیقت و مرد دانا

حقیقت و مرد دانا

پسرك گفت: اي پير، اي پدر، بگو حقيقت چيست...؟
فرهنگنامه کتاب 12 دوازده، از کتاب و صحافی، تا گولف استریم

فرهنگنامه کتاب 12...

شمال / The North of Iran

شمال / The North of Iran

عکس هائی از شمال ایران توسط ن. کسرائیان
تو / تهران / 1385

تو / تهران / 1385

تنها صدای زنگوله‌ی گاوها مانده است
برای خواب کوهستان!

-از متن کتاب
خلسه‌ی خاطرات   تحلیل و بررسی آثار گلی‌ ترقی

خلسه‌ی خاطرات تحلیل و بررسی آثار گلی‌ ترقی

«خلسه خاطرات» شامل چهار...
بینات 10 - فصلنامه ویژه پژوهشهای قرآنی سال سوم شماره 2

بینات 10 - فصلنامه ویژه پژوهشهای قرآنی سال سوم...

Abshar

Abshar

Ghazals, and Ghasideh's