اینک شوکران3 : ایوب بلندی به روایت همسر شهید

اینک شوکران3 : ایوب بلندی به روایت همسر شهید
Language: 
Published: 
2014 by روایت فتح
Rating: 
4.34

می گویند درد و رنج همراه ازلی تمام آدم هاست. درست از لحظه ای که متولد می شوند تا دم مرگ. اما انگار بیش تر آدم ها در برابر این همراه، اختیار و اراده شان را از دست می دهند و ادامه ی زندگی برایشان ناممکن می شود. وقتی درد ها یکی دوتا نباشد و همه بی درمان. وقتی جسم دیگر توان این همه درد را نداشته باشد، روح بلند و صبر ایوب می طلبد که هنوز زندگی کنی و به دردهایت لبخند بزنی.

حقیقت و مرد دانا

حقیقت و مرد دانا

پسرك گفت: اي پير، اي پدر، بگو حقيقت چيست...؟
فرهنگنامه کتاب 12 دوازده، از کتاب و صحافی، تا گولف استریم

فرهنگنامه کتاب 12...

شمال / The North of Iran

شمال / The North of Iran

عکس هائی از شمال ایران توسط ن. کسرائیان
تو / تهران / 1385

تو / تهران / 1385

تنها صدای زنگوله‌ی گاوها مانده است
برای خواب کوهستان!

-از متن کتاب
خلسه‌ی خاطرات   تحلیل و بررسی آثار گلی‌ ترقی

خلسه‌ی خاطرات تحلیل و بررسی آثار گلی‌ ترقی

«خلسه خاطرات» شامل چهار...
بینات 10 - فصلنامه ویژه پژوهشهای قرآنی سال سوم شماره 2

بینات 10 - فصلنامه ویژه پژوهشهای قرآنی سال سوم...

Abshar

Abshar

Ghazals, and Ghasideh's