Ang Mananayaw

Ang Mananayaw
Language: 
Pages: 
46
Published: 
1910 by Limbagan ni Juan Fajardo
Rating: 
4.2
Rachel and Anthony (The Floral Collection)

Rachel and Anthony (The Floral Collection)

"Kung hindi kayang magsinungaling ng puso, bakit pa natin kailangang upagkaila ang nadadarama natin? I love you..."

Natupad ang plano ni Rachel pagkatapos niyang hingin ang isang gabi sa piling...
Petunia And Fidel: Awesome Twosome (Bud Brothers Unlimited Series #8)

Petunia And Fidel: Awesome Twosome (Bud Brothers Unlimited Series #8)

"Kung atat ka nang mag-asawa at walang-wala ka nang madilihensiya, di ako na lang."

Gagawin ni Petunia ang lahat magkaasawa lamang. Pero...
Pagsusulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza

Pagsusulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza

Ang Urbana at Feliza ay isa sa mga mahusay na akdang prosa ng siglo 19 at itinuturing na prototipo ng nobelang Filipino. Layunin nitong maging panuto sa asal pansarili at...
Shiela Gumamela (Bud Brothers Unlimited Series #6)

Shiela Gumamela (Bud Brothers Unlimited Series #6)

"Let's just make another prenuptial agreement. If I make you too happy, get rid of me."

Dakila at busilak ang pag-ibig ni Shiela G. sa bayan at mga kababayan niya at kagaya...
Blood Oath (Club 56 #1)

Blood Oath (Club 56 #1)

"Buong buhay ko ay naghanap ako ng isang perfect girl. All this time, nasa tabi ko lamang pala ang perfect girl na hinahanap ko."

Hindi nagustuhan ni Trader ang desisyon ng kanyang mga magulang na kupkupin si Livia. Lalong wala...
Mananatili Kitang Mahal (Sweetheart #9)

Mananatili Kitang Mahal (Sweetheart #9)

"When I woke that morning and found you gone by my side, I was so scared, Charlize... I though I've lost you again..."

Charlize dela Serna wanted her first boyfriend to be perfect. Someone she...
I met a jerk whose name is Seven

I met a jerk whose name is Seven

Cheating is a choice. Love or Friendship? A story about a selfish girl and a straightforward jerk. (TEEN ANGST)